Redovisning

En välstrukturerad och rationell bokföring av en verksamhets ekonomiska förehavanden är nyckeln till ett samlat och rättvisande beslutsunderlag. En kontinuerlig tillgång till ett rättvisande beslutsunderlag är i sin tur en förutsättning för att Du som ägare och/eller förvaltare både på lång och kort sikt skall  kunna fatta lönsamma och rationella beslut.

Här är några av de exempel på de tjänster som vi tillhandahåller inom segmentet redovisning:

  • Löpande bokföring
  • Månadsavstämningar
  • Skatte- och avgiftshantering samt deklarationer
  • Års- samt koncernbokslut
  • Års- samt koncernredovisningar
  • Löneredovisning

Ovan förteckning är endast exempel på de vanligaste ekonomifunktionerna som vi kan assistera er med. Prata med någon av våra redovisningskonsulter så kan ni tillsammans skräddarsy en eller flera tjänster som passar just Ert behov.