Lönehantering

Oavsett om det rör sig om tillfälliga insatser eller kontinuerligt återkommande assistans har du alltid möjlighet att via oss få tillgång till den hjälp som just din verksamhet är i behov av.

Vi hjälper er att under den aktuella perioden säkerställa att en korrekt hantering samt redovisning av de anställdas löner samt övriga ersättningar m.m. upprätthålls.