Konkursutredningar

Vi har genom årens lopp biträtt flera av landets stora och välmeriterade advokatbyråer i samband med konkursutredningar. De uppdrag som vi ansvarat för har bland annat omfattat följande:

  • Fysiskt säkerställande, verifiering respektive analys av huvudböcker
  • Identifiering samt analys av i förekommande fall återvinningsbara transaktioner
  • Fastställande av tidpunkter för insufficiens respektive insolvens