Beslut om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Bakgrund
Under 2016 lämnade regeringen en proposition med förslag om nytt sätt att lämna uppgift om anställdas löner och skatter.

Nu har riksdagen sagt ja till regeringens förslag.

Reglerna i korthet
Reglerna innebär i korthet att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag ska lämnas på individnivå, löpande till Skatteverket. Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för årligen i en kontrolluppgift. Syftet är främst att minska skattefusk och skatteundandragande.

Ikraftträdande
Merparten av reglerna träder ikraft den 1 juli 2018. Arbetsgivare som är skyldiga att föra en personalliggare och som har fler än 15 anställda ska börja lämna uppgifter på individnivå från och med den 1 juli 2018. 

Alla övriga arbetsgivare ska börja lämna de nya arbetsgivardeklarationerna från och med den 1 januari 2019.
 
Källa: Wolters Kluwer - Skatteinformation