Så blir skattereglerna enligt budgeten

Bakgrund
Efter många turer beslutade riksdagen att anta den budgetreservation som Moderaterna och Kristdemokraterna lagt fram. Den innehåller färdiga lagförslag om utökat grundavdrag för pensionärer, höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt och förstärkt jobbskatteavdrag. Dessutom finns ett antal förändringar på skatteområdet som ska träda ikraft den 1 juli 2019.

Utökat jobbskatteavdrag
Jobbskatteavdraget förstärks med 10 miljarder kronor 2019. Som mest sänks skatten med 210 kronor i månaden. Då krävs att man tjänar cirka 30.000 kronor i månaden eller mer.

Höjning av brytpunkten
Brytpunkten för när man betalar statlig skatt höjs med 1.400 kronor. Lagtekniskt är det de så kallade skiktgränserna som fastställs det vill säga inkomst efter grundavdrag. På beskattningsbar inkomst över den nedre skiktgränsen betalas statlig inkomstskatt på 20 procent.

På inkomst över den övre skiktgränsen är den statliga inkomstskatten fem procentenheter högre, den så kallade värnskatten. Den nedre skiktgränsen för 2019 blir 490.700 konor och den övre skiktgränsen blir 689.300 kronor. Det innebär att brytpunkten för statlig inkomstskatt blir 504.400 kronor vilket motsvarar en månadsinkomst på cirka 42.000 kronor. Brytpunkten för värnskatten blir 703.000 kronor det vill säga cirka 58.600 i månadsinkomst.

Skattesänkning för pensionärer
Grundavdraget för personer över 65 år utökas. För personer med låga inkomster sänks skatten med cirka 100 kronor, medan de som har inkomst på 30.000 kronor får en skattesänkning på cirka 600 kronor.

Skillnaden mot övergångsregeringens budget är att även pensionärer med inkomster under 17.000 kronor får sänkt skatt.

Förändringar som ska införas 1 juli 2019
Budgeten innehåller ett antal förslag där det ännu inte finns lagförslag. Dessa kommer därför att införas den 1 juli 2019:
– Avskaffande av särskild löneskatt för personer över 65 år.
– Bättre skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag.
– Utökning av rutavdraget genom att höja taket till 50.000 konor och utöka antalet tjänster med exempelvis tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro, tvätt av kläder, flytt av bohag inom samma bostad, hämtning av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgården.
– Avskaffande av flygskatten.
– Lägre indexering av bensinskatten.
– Ökad skattenedsättningen för lantbruksdiesel.
– Avskaffandet av växa-stödet för enskilda näringsidkare.
– Slopande av skattereduktionen för fackföreningsavgift från 1 april.
– Höjd moms på naturguidningar.
– Återinförande av skattereduktion för gåvor till välgörande ändamål.

Samtliga dessa punkter ska regeringen bearbeta och återkomma om under våren.
 
Källa: Wolters Kluwer - Skatteinformation