Regeringen backar om 3:12-reglerna

Bakgrunden till att regeringen backar på ett par av förslagen är att allianspartierna har hotat med att väcka misstroendevotum mot några av de för förslagen ansvariga ministrarna. Efter presskonferensen meddelade alliansen att det inte avser att väcka någon misstroende. Förslaget om ändrade regler för fåmansföretag har fått mycket kritik, främst på grund av de skattehöjningar som förslaget innehåller. I förslaget finns även förbättrade regler för att underlätta generationsskiften i fåmansföretag. I och med att regeringen nu inte kommer att gå vidare med ändrade regler inför 2018 är vår tolkning att det innebär att dagens gällande regler avseende generationsskiften lämnas oförändrade i sin helhet.
Källa: Wolters Kluwer - Skatteinformation