Moore Stephens Malmö fortsätter att växa!

Malmö-kontoret har nyligen anställt Ragnar Nilhag som revisionsmedarbetare.
Ragnar kommer under våren att avsluta sina studier på Ekonomihögskolan i Lund och börjar därefter hos oss den 28 augusti.