Vacancies

För närvarande har vi tyvärr ingen ledig tjänst att erbjuda. Inför framtida behov är vi dock alltid öppna för att inleda en dialog med dig som tror eller rent av vet med dig att du har något spännande att tillföra vår verksamhet samt våra kunder. Du som är kvalificerad revisor eller skatteexpert med såväl erfarenhet som egna uppdrag är vi särskilt intresserade av att komma i kontakt med. Låt oss boka upp en tid och plats för ett mer eller mindre förutsättningslöst möte i syfte att utbyta erfarenheter samt diskutera bransch- och framtidsfrågor.