Om oss

Moore Stephens är, bland de 10 omsättningsmässigt största, Sveriges i särklass yngsta varumärke inom revisions- & konsultbranschen med mer än 140 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg samt Malmö.

Vårt mål är kort & koncist: att utgöra förstahandskontakten för samtliga ägarledda bolag i frågor rörande revision, redovisning samt skatt- & affärsrelaterade frågor.

Moore Stephens är en ägarledd samt utpräglat entreprenörsorienterad tillika platt organisation med fokus på engagemang, personlig service och kvalité.

Våra integrerade tjänster är utformade för att hjälpa våra klienter att etablera, vidareutveckla samt förvalta såväl sina företags affärsverksamheter som sina rent privatekonomiska intressen.

Våra klienter består av allt från privatpersoner och entreprenörer till större företag och organisationer med såväl lokalt som internationellt baserade affärsverksamheter.

Moore Stephens representeras i Sverige av nedan fristående revisions- och konsultbyråer:
 
Moore Stephens Allegretto AB
Moore Stephens KLN AB
Moore Stephens Malmö AB
Moore Stephens Ranby AB

Moore Stephens Globalt

Moore Stephens International vars varumärke uppstod i London (UK) för mer än 100 år sedan, och som numera har sitt säte i Bryssel, är i dag med sina 628 kontor och mer än 27 000 anställda i drygt 108 länder världens 11:e största leverantör inom revisions- och konsultbranschen.

Genom att kombinera lokal expertis och erfarenhet med det som återfinnes i vårt världsomspännande nätverk kan våra uppdragsgivare vara försäkrad om att Moore Stephens kan förse dem med rätt lösning till såväl deras nationella som internationella behov.